Phần mềm hữu ích với Internet
By kyniem_12a8
#928704 chỗ các bạn lạ nhỉ chỗ e 4 mạng lớn lúc nào sõng cũng full.Buồn thế Buồn thì dùng sang cáp quang đi bạn.
By eya_ox_cuaem9x
#928705 không có sóng 2,5 G bạn ạ chỉ có sóng 2G chạy thêm công nghệ GPRS thì nó thành 2,5G thống 2G chạy thêm công nghệ GPRS thì nó thành 2,5G thôi
By girlvip_xitin86511
#928706 nhà mình ở Nam Định, về nhà dùng dcom thì chỉ dùng được vn, chứ vt yếu. Còn lên Hà Nội học thì lại dùng vt chứ không dùng vn được
By Ruhdugeard
#928708 Mình thấy VT ngon hơn, ở quê Vina tịt lun
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement