Phần mềm hữu ích với Internet
By luckiheo100
#927679 Bạn có mấy cách config sau:

+ Kết nối khác lớp: Đặt IP của router khác lớp mạng của modem bạn được share, gắn cap vào cổng WAN, phần connect type bạn chọn là Dynamic IP, hay Static IP rồi đặt IP tĩnh cùng DNS nhà mạng vào cho nó, DHCP enable

+ Kết nối cùng lớp: Đặt địa chỉ IP của router cùng lớp mạng với modem được share, Disable DHCP server, gắn cap mạng vào cổng LAN

(cái PPPoE là để config user mạng từ media converter sang, bạn không phải là chủ user thì sao chọn cái đó được)
By follow_only_u
By erjka_kon
#927695 Em cho nó về mặc định hết rồi ạ Xem co bi trung lop mang voi con modem kia ko.

Cai cua bac chi cau hinh static ip thoi. Kt lai di. Nhu m hướng dẫn ay.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement