Phần mềm hữu ích với Internet
By thuytrangtruong0511
#925749 Tình hình là mình có chơi game online bên Hàn và phải fake IP bằng tool có trả phí và trước giờ vẫn sử dụng bình thường nhưng tối hôm qua đang online (không fake IP) thì cúp điện sau đó có điện trở lại, mình khởi động lại thì online (không fake IP) bình thường sau đó bắt đầu fake IP thì tool fake IP báo lỗi là "Error 797 - connection to the remote server was not made because the modem was not found" và không thể fake IP được sau đó có reset máy và modem vài lần cũng không được.

Nhưng lạ 1 điều là khi không fake IP vẫn online bình thường nhưng mình xem trong network and sharing center thì báo là "you are currently not connect to any networks".

Mình định chỉnh lại trong Phone and Modem (Control panel) thì lúc bắt đầu chọn, nó không hiện vùng/quốc gia để mình chọn.

Mọi người ai biết cách khắc phục chỉ giúp mình với.
By hoabien8x
#925755 This behavior can occur if the incorrect driver is installed for the modem.


To resolve this issue, remove the modem, and then restart the computer. When the computer restarts, Windows detects the modem and attempts to càithe correct driver for it. To do this, follow these steps:


a. Log on to the computer as administrator or as a member of the Administrators group.


b. Click Start and then click Control Panel.


c. Double-click Phone and Modem Options.


d. Click the Modems tab.


e. In the "The following modems are installed" list, click the modem that you want to remove, and then click Remove.


f. Click Yes in response to the "Are you sure you want to remove the selected modem(s) from your system?" message.


g. Restart the computer.


h. The "Found New Hardware Wizard" starts. Follow the instructions in the wizard to reinstall the modem.
By danhtcb
#925756 Click Start /Control Panel.

Click đôi vào điện thoại và Modem Options.

Nhấp vào tab Modems.

Trong Các modem sau đây được cài đặt danh sách, hãy nhấp vào modem mà bạn muốn loại bỏ, và sau đó nhấp Remove.

Nhấn Yes để đáp ứng "Bạn có chắc bạn muốn loại bỏ các modem chọn (s) từ hệ thống của bạn?"

Khởi động lại máy tính.

Found New Hardware Wizard bắt đầu. Thực hiện theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn để cài đặt lại modem.

cách 2:

Bạn vào menu Start > Settings > Control Panel > Phone and Modem

Options > chọn thẻ Modem. Nhắp phím phải chuột vào loại modem bạn đang sử

dụng, chọn Properties. Trong hộp thoại vừa mở, bạn chọn thẻ Advanced và gõ vào

khung Extra initialization commands giá trị như sau: X3. Nhấn nút OK để đóng hộp
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#925772 Disable cái network đó đi, xem được không
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement