Phần mềm hữu ích với Internet
By becksin07
#925150 Mấy hôm nay tự dưng dùng chrome không tải dc gì bằng idm,mình vào phần cài đặt idm thì thấy phần use advanced browser intergration bị bỏ chọn ấn chọn thì hiện lên lỗi này :


mình đã gỡ bản cũ và cài bản mới nhưng vẫn bị lỗi này hiện tại chỉ có thể dùng dc = IE các trình duyệt khác đều không dùng dc mong các cao nhân giúp đỡ .
By le_huyen_trang2706
By tieulan_xilano
#925160 khi nào bác cần tải j thì bác qua FF tải, chứ chrome nay hay chặn IDM lắm.

mình dùng IDM trên FF chưa có lỗi lầm j cả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement