Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenquocdung_1702
#924957 Nhà mình dùng ADSL của Viettel, từ tháng 2 truy cập vào các trang wordpress.com hay xxx.wordpress.com không nổi, không biết là do máy nhà mình hay do Viettel chặn wordpress nữa, đổi DNS sang của google và OpenDNS cũng không vào được

Có ai có cách khắc phục tình trạng này không?
By phuong_85
#924968 Nhà mình dùng ADSL của Viettel, từ tháng 2 truy cập vào các trang wordpress.com hay xxx.wordpress.com không nổi, không biết là do máy nhà mình hay do Viettel chặn wordpress nữa, đổi DNS sang của google và OpenDNS cũng không vào được

Có ai có cách khắc phục tình trạng này không? Viettel chỉ thực hiện chặn kết nối đến các trang web có trong danh sách cấm của bộ công an thôi bạn ạ, mình kiểm tra thì trang xxx.wordpress.com không bị chặn theo danh sách. Bạn không truy cập được vào thì thử ping đến địa chỉ trang web xem tín hiệu báo lại như nào?
By be_city_111995
#924969 mình ping đến trang thì vẫn nhận lại được data bình thường bạn ơi, mà cái phần xxx.wordpress.com là mình chỉ chung các trang wordpress nói chung chứ không phải là đường link đó đâu
By truongdepzai00
#924970 mình ping đến trang thì vẫn nhận lại được data bình thường bạn ơi, mà cái phần xxx.wordpress.com là mình chỉ chung các trang wordpress nói chung chứ không phải là đường link đó đâu Nếu Ping đến các web đó có kết nối thì bạn xem lại DNS , kiểm tra xem trình duyệt có để proxy không thì bỏ đi hay tắt các phần mềm ,chương trình bảo vệ như: Zone Alarm, Norton Sercurity, Bit Defender, Kaspersky… đi sau đó thử lại nhé.
By Gilley
#924971 Nếu Ping đến các web đó có kết nối thì bạn xem lại DNS , kiểm tra xem trình duyệt có để proxy không thì bỏ đi hay tắt các phần mềm ,chương trình bảo vệ như: Zone Alarm, Norton Sercurity, Bit Defender, Kaspersky… đi sau đó thử lại nhé. nếu vậy thì còn gì là bảo vệ máy tính nữa.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement