Phần mềm hữu ích với Internet
By lyquocviet1989
#922186 các bạn cho mình hỏi, hiện nay có rất nhiều Extension chặn pop-up, quảng cáo, như: Adblock, Adblock Plus, Adguard Adblock, Adblock Pro.... Lúc trước mình dùng Adblock Plus (ABP), nhưng thấy sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống nên chuyển sang dùng Adguard Adbock, thấy nhẹ hơn ABP. Vậy theo các bạn, thì nên dùng extension nào để chặn quảng cáo hiệu quả nhất, chiếm ít ram nhất, các bạn cho ý kiến nhé!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By andoangian
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement