Phần mềm hữu ích với Internet
By traigocong2023
#921916 Lời nói đầu

Ko biết nó là gì thì vào đây tìm hiểu thêm http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=2045 Link down
https://app.box.com/s/po5rfpx6rikokdm1fem8i4qe6k4koj2i 1. Được cấu hình sẵn từ a - z, nên chỉ down về và chạy, làm việc được trên tất cả các trình duyệt

2. Vì Privoxy rất nguy hiểm, có thể thêm hay bớt code trogn bất kỳ trang web nào nên kiểm tra kỹ filter share trước khi thêm vào, không thì có ngày hối hận

3. Tải về chạy 3 cái: Privoxy, handycache, ProxHTTPSproxy

- Đặt proxy trình duyệt

FF:

IE/Chrome:

4. Thêm chứng chỉ cho trình duyệt (nếu muốn chặn quảng cáo các trang https)

file crt nằm ở thư mục ProxHTTPSproxy

- FF: http://www.cyberciti.biz/faq/firefox-adding-trusted-ca/ - IE/chrome http://www.youtube.com/watch?v=k4sM-akxPwQ - xem từ phút 1:10 Hỏi và trả lời:

(Cập nhật sau)

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement