Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangan5599
#921702 Hiện tại e đã cấu hình, cài được maildemon trên máy Server 2003 ảo.

Ip set tĩnh 192.168.131.65 Default Gate Way 192.168.131.254

Dk được 1 Domain trên noip thanhnganmmt35.ddns.net

Chưa mở được porrt trên router nên không gửi mail ra ngoài được nhưng không hiểu sao vào bằng chính máy server vẫn không truy cập được mail....

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement