Phần mềm hữu ích với Internet
By girlngongao_taplamhobao_16
#920173 Mình download trên fshare bằng Account Vip chính chủ thì bị lỗi như thế này
Bấm vào Gửi yêu cầu hỗ trợ thì không thấy gì. Mình không thiết lập mạng gì cả, không sửa ip, tất cả đều mặc định


Mong các bạn giúp đỡ. Xin cám ơn
By chuvananqt_12b6
#920184 Có lẽ fshare nó lỗi thôi , chứ máy mình thì mình biết

IP nếu có thay đổi thì bản thân mình cũng là người rõ nhất
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement