Phần mềm hữu ích với Internet
By baocongmoccong
#920137

Thủ thuật này giúp bạn tạo 1 playlist YouTube mà không cần có tài khoản (hay login vào YouTube). Rất đơn giản, tạo 1 đường link như sau:
http://www.youtube.com/watch_videos?video_ids=ID1,ID2,ID3,ID4 với ID1,ID2,ID3,ID4,... là id của các video nằm trong playlist bạn muốn tạo.

Nếu bạn không biết id của video là gì, thì nó là các ký tự nằm sau chuỗi youtube.com/watch?v= ở địa chỉ của video đó.
https://www.youtube.com/watch?v=tGR4OMpMTQU => id là tGR4OMpMTQU


Sau đây là 1 playlist được tạo theo thủ thuật này,
http://www.youtube.com/watch_videos?video_ids=tGR4OMpMTQU,5uVkKKxDA6c,EPK90OyczW8 bạn có thể nhúng nó vô trang web hay share cho bạn bè như bao playlist YouTube khác.


Hướng dẫn có thể hơi khó hiểu (dở Văn nó vậy đấy......), thông cảm nhé!
Nguồn: Lifehacker
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement