Phần mềm hữu ích với Internet
By hoatrongtuyet_hoatrongtuyet
#919204 tình hình là khi em gửi thư tới mail thằng bạn thì nó lại ra lỗi như thế này.Còn gửi bằng yahoo mail thì lại được ai biết giúp em với

Delivery to the following recipient failed permanently:

[email protected]

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2607:f8b0:4003:c06::1a].

The error that the other server returned was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! a10si832888oel.47 - gsmtp


----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;
bh=POYfhVRRIodYWXNMLQjkQHN4jKMAmAAnZ3SI4wLbQNI=;
b=HvtrhcwGIhxgxnADj5WUvfUQmNVhwWN/m4BzUyoAwRLu3WPohnCrvQvVfNgICVEK9f
yD5LI+bnX9fDTxAlIHUoH7ERrCH7XPMJpCxLnAH9/qsAspI+vCyvdGg8khKbmtcKQUS2
WvrIVSWvRwuhuFWilU16DvRUEhucEBVVOMefA/Vy//EzKBD7s/h/BRtnF2G1XNgB6cUy
67VqJPp4/wkIxCm/elnm12fpaLU2yc1K3XFqPXoYeBic5nd78e9w2y/MbDDcwLIAEesk
zSRT/z4vs8zdx0+abM35T2BHwFbCPNeLMkQ7UZZ7ALrtOUyFW00tbVhF/3Yo7P0fOCLt
7Viw==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.202.227.78 with SMTP id a75mr11878440oih.126.1425103625342;
Fri, 27 Feb 2015 22:07:05 -0800 (PST)
Received: by 10.202.66.65 with HTTP; Fri, 27 Feb 2015 22:07:04 -0800 (PST)
Date: Sat, 28 Feb 2015 13:07:04 +0700
Message-ID: <[email protected]m>
Subject: =?UTF-8?B?TmfDoHkgdGjGoSB2aeG7h3QgTmFtIHRwLkhDTQ==?=
From: Tien Thong <[email protected]>
To: [email protected]
Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a1140742e5b6f3705101fcb88

Người làm : Nguyễn Công Trường
By kachisa_gdt
#919230 tình hình là khi em gửi thư tới mail thằng bạn thì nó lại ra lỗi như thế này.Còn gửi bằng yahoo mail thì lại được ai biết giúp em với

Delivery to the following recipient failed permanently:

[email protected]

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2607:f8b0:4003:c06::1a].

The error that the other server returned was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! a10si832888oel.47 - gsmtp


----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;
bh=POYfhVRRIodYWXNMLQjkQHN4jKMAmAAnZ3SI4wLbQNI=;
b=HvtrhcwGIhxgxnADj5WUvfUQmNVhwWN/m4BzUyoAwRLu3WPohnCrvQvVfNgICVEK9f
yD5LI+bnX9fDTxAlIHUoH7ERrCH7XPMJpCxLnAH9/qsAspI+vCyvdGg8khKbmtcKQUS2
WvrIVSWvRwuhuFWilU16DvRUEhucEBVVOMefA/Vy//EzKBD7s/h/BRtnF2G1XNgB6cUy
67VqJPp4/wkIxCm/elnm12fpaLU2yc1K3XFqPXoYeBic5nd78e9w2y/MbDDcwLIAEesk
zSRT/z4vs8zdx0+abM35T2BHwFbCPNeLMkQ7UZZ7ALrtOUyFW00tbVhF/3Yo7P0fOCLt
7Viw==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.202.227.78 with SMTP id a75mr11878440oih.126.1425103625342;
Fri, 27 Feb 2015 22:07:05 -0800 (PST)
Received: by 10.202.66.65 with HTTP; Fri, 27 Feb 2015 22:07:04 -0800 (PST)
Date: Sat, 28 Feb 2015 13:07:04 +0700
Message-ID: <[email protected]m>
Subject: =?UTF-8?B?TmfDoHkgdGjGoSB2aeG7h3QgTmFtIHRwLkhDTQ==?=
From: Tien Thong <[email protected]>
To: [email protected]
Content-Type: multipart/mixed; boundary=001a1140742e5b6f3705101fcb88

Người làm : Nguyễn Công Trường mail không có thật thì nó gửi trả lại thôi
Blog Tâm sự:
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online