Phần mềm hữu ích với Internet
By duc_chung_2571990
#916803 em mới mua cái mode phát wifi, máy cái đt ở nhà điều vô wifi điều ok nhưng mỗi cái loptop em là vào không được. em đêm máy qua thằng bạn thì điều bắt wifi bên nó ok. đêm mode wifi lên chỗ mua thì máy anh kỹ thuật phát và bắt wifi loptop của cách anh ấy điều ok.

bác nào vào giúp em là sao để máy em bắt được wifi bình thường được không ạh?

em cám ơn
By Bryon
#916806 Bạn dùng điện thoại phát wifi sang xem laptop bắt được ko.

Nếu vẫn bắt được vào mạng bt thì bạn vào cấu hình modem wifi cài chế độ phát cả a/b/g/n

Đừng để n only, có khi laptop không nhận được.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement