Phần mềm hữu ích với Internet
By kjbum_hat
#916156 Máy em có 2 lỗi nên em hỏi luôn

- Lỗi phát wifi trước em cũng bị phải cài lại windows mới hết lỗi đấy . Không biết bị lỗi gì ấy ?

- Cfosspeed thấy hướng dẫn có phần tối ưu băng thông và giảm ping sao của em lại bị ẩn đi ấy .

Các pro giúp em phát !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement