Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenbaducanh_hd
#915409 Bệnh chung nhá. Không phải một mình bạn bị.

Đang tải phim host trong nước mà không nổi 1Mbps đây Haiz...trong khi đó fpt và viettel vẫn bình thường...
By htdao_1204
#915410 Dạo này tụi vnpt hay bị chậm vào tối thế. không hiểu hay tết mọi người dùng nhiều. Chán kinh người
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement