Phần mềm hữu ích với Internet
By tieng_zet_tinh_yeu_0501
#914161 Mình có modem wifi 150Mbps và usb 150Mbps, mình tải dữ liệu từ PC sang cho table nhưng sao tốc độ truyền chỉ được có 2-3MB vậy mn(đáng lẽ phải được mấy chục MB chứ!). Hay do table kết nối chậm?
By ptd_pah
#914191 Mình có modem wifi 150Mbps và usb 150Mbps, mình tải dữ liệu từ PC sang cho table nhưng sao tốc độ truyền chỉ được có 2-3MB vậy mn(đáng lẽ phải được mấy chục MB chứ!). Hay do table kết nối chậm? tuỳ theo,tốc độ này cũng phụ thuộc vào sóng wifi và tốc độ đọc - ghi của bộ nhớ table nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement