Phần mềm hữu ích với Internet
By bebuongbinh26
#913240 Mình có vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! của Dien dan, mà đăng ký tài khoản không được, đăng ký tài khoản nào nó cũng báo lỗi tài khoản có người dùng rồi

mình đặt tên: kutehd22121987

Đăng ký tên như vậy mà còn trùng nữa đó, không biết có bị lỗi gì không, cứ tài khoản nào cũng bị báo đã có người đăng kí rồi mới ghê?

Mong mọi người giúp đỡ mình đăng ký tài khoản trên đó với, mình tính tải mấy cái soft lập trình visual 2010, sql 2008 ! tks all
By newbie.11o2
#913243

Bạn không cần đăng ký tài khoản trên vnzleech!

Bạn dùng tài khoản đăng nhập của ketnooi.com/forum để đăng nhập vào vnzleech!
By titan_love_tihon_oxyqb
#913244 Không thì bác cứ vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! mà get. Get tha hồ luôn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement