Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#912431 Thích Hợp với: Router Không Dây Chuẩn N 300Mbps, Router Không Dây Chuẩn N 150Mbps, Router Không Dây Chuẩn G 54Mbps.

Tại sao chúng ta cần IP QoS (Kiểm soát băng thông)?


Trong một mạng bình thường, băng thông được chia sẻ cho tất cả các máy tính. Nghĩa là bất cứ máy tính nào sử dụng những ứng dụng tiêu tốn băng thông cao coi như chương trình torrent hay các phần mềm P2P khác, sẽ ảnh hưởng đến các máy tính khác. Điều này cũng có thể bao gồm những ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của toàn mạng. Làm thế nào chúng ta có thể tránh điều này.


Câu trả lời là IP QoS, Sử dụng IP QoS, chúng ta có thể gán một lượng băng thông cụ thể tối thiểu hay tối đa cho mỗi máy tính, tức là các máy tính trong mạng ít ảnh hưởng lẫn nhau. Vui lòng theo dõi các bước phía dưới để cấu hình IP QoS

Làm sao để cấu hình IP QoS?

CHÚ Ý: Bạn nên đặ IP tĩnh cho máy tính để quản lý dễ dàng.

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa LAN của router sau đó nhấn Enter. Mặc định địa chỉ IP của router TP-LINK là 192.168.1.1Bước 2: Nhập vào tên truy cập và mật khẩu ở trang đăng nhập, mặc định tên đăng nhập và tài khoản của router TP-LINK đều là admin

Bước 3: Ở cột bên trái, Click QoS -> QoS Settings và đánh dấu vào Enable QoS. Thông số Egress Bandwidth Ingress Bandwidth là lượng băng thông thực tế của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn.
Egress Bandwidth - là lưu lượng upload qua cổng WAN

Ingress Bandwidth - là lưu lượng download qua cổng WAN

Bước 4: click Save để lưu lại

Bước 5: click QoS -> QoS Rules List ở bên trái, bạn có thể xem và cấu hình các QoS rule
Description - Đây là thông tin để mô tả các rule QoS

Egress Bandwidth - Trường này thể hiện lưu lượng tải lên lớn nhất và bé nhất thông qua cổng WAN

Ingress Bandwidth - Trường này thể hiện lưu lượng tải về lớn nhất và bé nhất thông qua cổng WAN

Enable - Thể hiện trạng thái của các rule

Modify - Click "Modify" để sửa rule


- Click "Delete" để xóa rule

Bước 6: Click Add New để thêm rule QoS mới
IP Range - Địa chỉ IP hay là dải địa chỉ IP. Khi bạn cấu hình một địa chỉ IP, thì địa chỉ IP này sẽ nhận được một lượng băng thông riêng biệt. Khi bạn cấu hình dải địa chỉ IP, thì tất cả các máy tính có IP trong dãy này sẽ chia sẽ băng thông cho nhau

Port Range - Dải các cổng của giao thức TCP hay giao thức UDP

Protocol - Bạn có thể chọn giao thức TCP hay giao thức UDP hay cả hai

Min Bandwidth - Đảm bảo băng thông, bất cứ khi nào, mặc dù lưu lượng truy cập là rất lớn trong mạng của bạn, miễn là bạn có nhu cầu, nó sẽ hỗ trợ bạn đảm bảo băng thông ít nhất.

Max Bandwidth - Giới hạn băng thông, khi hệ thống mạng của bạn đang nhàn rỗi, bạn có thể sử dụng lượng băng thông nhàn rỗi này, nhưng nó phải ít hơn lượng băng thông tối đa.

Bước 7: Cấu hình QoS theo nhu cầu thực tế của bạn.

Chú ý:


Lượng Min Egress Bandwidth và lượng Min Ingress Bandwidth bạn cấu hình phải ít hơn Egress BandwidthIngress Bandwidth bạn cấu hình ở trang QoS settings trước đó.

Ví dụ:


Nếu kết nối của bạn là ADSL và nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn 2Mbps lưu lượng tải về và 512Kbps lưu lượng tải lên, bạn có 2 máy tính trong mạng và bạn muốn chia mỗi máy tính một lượng băng thông độc lập để sử dụng, vui lòng cấu hình như sau:

Egress Bandwidth và Ingress Bandwidth là lượng băng thông tải lên và tải về của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn.


Vui lòng cấu hình QoS Rule Settings cho mỗi máy tính như sau:
Bước 8: Click Save để lưu lại cấu hình
Xem thêm:
Qos cho dịch vụ Iptv
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho mạng lõi
Kết nối đề xuất: