Phần mềm hữu ích với Internet
By herotroy1015
#912312 Lúc đầu mình cứ tưởng rằng chỉ kết nối bằng dây LAN là đổi được Wifi, nhưng sau đó mình dùng một máy Laptop khác lên bằng wifi thì thấy có thể thay đổi mật khẩu. các bạn có cách nào giúp đổi thông tin đăng nhập mặc định hay quy định địa chỉ IP mới vào được trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! của TP-Link mình không? Thank trước nha
By nicky_lucky_cute
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement