Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#994924 Bạn làm theo hướng dẫn sau:+ Vào photos.google.com >> settinsg > bật show google driver
+ Vào youtube , import from photos là xong
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement