Phần mềm hữu ích với Internet
By thaixuan.nguyen
#910570 Máy tính dùng Windown 7, có 1 User admin và 1 User người dùng. Hỏi làm cách nào chỉ để cho User người dùng được phép truy cập 1 hay 2 trang web (như zing, kenh14...), còn lại đều bị chặn truy cập? mọi người giúp với
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement