Phần mềm hữu ích với Internet
By rockfan_u2
#910566 Nhà hàng xóm có 1 cái modem ( không wifi ) và nhà mình có một cái modem wifi ( có wifi )

mình vào 192.168.1.1 thì nó vào cái modem nhà hàng xóm ( nhà mình kéo mạng nhà hàng xóm )

Trong modem nhà mình mình bật Mode: DHCP đổi ip thành 192.168.0.x rồi thì 192.168.1.xxx các kiểu mà không vào wifi được trong khi vẫn có sóng wifi

ai biết chỉ mình tại sao với. Thanks all

Tiện thể ai có sạc điện modem wifi Tplink thì bán cho mình với. THanks all

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement