Phần mềm hữu ích với Internet
By hihi.hoatuyet
#910062 Mình có làm quản lý CSM nên biết đôi chút

Nếu bạn ngắt mạng thì máy chủ sẽ hiển thị mất kết nối ở máy đó

Cẩn thận ăn gạch nha bạn Ôi đệt

Thế thì hack làm gì nữa ._.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement