Phần mềm hữu ích với Internet
By Tyce
#909246 mấy bạn ai biết chỉ giúp mình với. mấy hôm nay chrome mình xuất hiện cái này. không biết xoá như thế nàolàm sao cái mất dòng chữ đó mà không dùng chế độ ẩn danh

chân thành cảm ơn!!
By rainy_spirit
#909272 Nhấn vào chữ Danh -> chuyển đổi người -> nhấn vào cái nút tam giác chỗ cái ảnh -> xóa người dùng này.
By locla1987
#909274 Bạn thử vào Cài đặt -> mọi người -> xóa người dùng hiện tại rồi bỏ tích ô cho phép thêm người vào Chrome xem sao.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement