Phần mềm hữu ích với Internet
By ducvinh_tbvn
#909244 Mạng nhà em bị gì mà có nhiều trang bị lỗi 404 error mặc dù nó vẫn hoạt động, ví dụ như box download game của forum nè, vào mấy chỗ khác thì vào bình thường có vào box download là bị lỗi 404 Not Found nginx. Đã thử flush dns, xóa cookie, thay dns, xóa cache, control f5 mà vẫn không vào được
By Fonzo
#909277 mình đang ở nước ngoài cũng bị lỗi tưng tự. cũng được gần 1 tuần rồi, không vào download game nhưng vào được thư mục con như hỏi đáp, thắc mắc hay là megashare....
By songthan_tp2000
#909278 Me too, 5 ngày nay rồi không vào được..... Trong khi đó vẫn thấy Số lượng người đang truy cập Mục Download nhưng khi click vào thì "404 not found nginx" và tương tự với muc phim theo host
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement