Phần mềm hữu ích với Internet
By Orville
#908154 mình muốn dùng mạng 3g bằng laptop qua chức năng phát wifi của cái điện thoại.


nhưng máy có nhiều phần mềm tự động vào mạng để update ..... nên trình duyệt vào rất chậm.

mình muốn làm sao để ngắt hết các kết nối của các soft khác chỉ để trình duyệt vào mạng.


mong các bạn chỉ cách giúp mình. Tks
By chuoingayxanha411711
#908161 dùng phần mêm này để ngắt kết nối
http://www.proxifier.com/download.htm còn sử dụng tại đây http://gocphanmem.com/thu-thuat/thu-thuat-windows/fake-ip-voi-proxifier-9kOTm Ngắt kết nối bằng cách tạo tự tạo 1 proxy ảo bất kỳ (ví dụ 127.0.1.1 port 20), add cái phần mềm cần chặn kết nối và kết nói với con proxy đó, còn các phần mềm cần vào mạng dduwocj thì cho direct
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement