Phần mềm hữu ích với Internet
By Khoa_Rus
#908172 chưa thông đâu, vẫn thấy chậm lắm ý s

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By autranphuong_trinh
By ScIymgeour
#908175 Mình cũng vậy. Thỉnh thoảng xem youtube nhanh đột biến. Nói chung các trang nước ngoài vẫn chậm như rùa. Kết luận là sửa chưa xong.
By Freddy
#908176 Gmail vẫn ì à ì ạch dù đã chuyển sang HTML cơ bản......
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement