Phần mềm hữu ích với Internet
By Quentin
#906505 Như tít ạ! laptop của em nó bị làm sao ý, mạng wifi của nhà full 5 vạch thì k thể bắt được (mặc dù laptop của chị e vẫn dùng bình thường)

trong khi đó lại bắt được wifi của nhà hàng xóm ~~

h đây mỗi khi em muốn dùng mạng thì lại phải ngồi ngoài lan can, rét vch ý các bạn ai biết thì chỉ e cách sửa với!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement