Phần mềm hữu ích với Internet
By dhuong21
#902857 Có ai mấy ngày nay không vào được tài khoản Gmail, HotMail, OutLook như Mình không vậy?

Mình vào 2 ngày nay rồi mà không vào được, đồi mật khẩu một lúc vào lại cũng không được luôn, cả 3 tài khoản mail như trên luôn?? Thay đồi các kiều mà cứ báo là Pass không tồn tại, không hợp lệ mặc dủ mơi thay đồi mật khẩu lại xong.

Còn danh bạ tren điện thoại thì đồng bộ không được, đồng bộ xong, đởi 1 lúc vào kiềm tra lại trong tài khoản Gmail không có, vậy do máy ĐT của Mình hay do bên Google ta, có ai giống Mình hay không???


Mệt quá, bó tay.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement