Phần mềm hữu ích với Internet
By vjc90
#901613 anh em nào biết cái này chỉ mình với, tình hình là trong explorer trang chủ google có cái thanh màu đen trên đó có" +Bạn Tiem kiếm Hình ảnh Youtube Tin tức Gmail" nó nằm trên một dòng phí trên chữ GOOGLE luôn ak....làm sao để tắt hay mở cái thanh đó ?? cái này coi bộ đơn giản nhưng không biết thì đành chịu hjhj thanks các anh em trước nhé!!
By kadetic_khangdt2
#901617 anh em nào biết cái này chỉ mình với, tình hình là trong explorer trang chủ google có cái thanh màu đen trên đó có" +Bạn Tiem kiếm Hình ảnh Youtube Tin tức Gmail" nó nằm trên một dòng phí trên chữ GOOGLE luôn ak....làm sao để tắt hay mở cái thanh đó ?? cái này coi bộ đơn giản nhưng không biết thì đành chịu hjhj thanks các anh em trước nhé!! nâng lên ie 11

mà để thế cũng được có sao đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement