Phần mềm hữu ích với Internet
By visao_buongbinh2007
#900222 Bạn nào rành giúp mình ghi âm bài giảng bằng phần mềm adobe presenter 7 với,mình ghi âm xong nhấn ok thì nó báo lỗi này
tks!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement