Phần mềm hữu ích với Internet
By plus_teen
#899262 .


Tình hình là mình dùng phần mềm hotspotshield.com để kết nối Internet

nhằm truy cập 1 số trang do luật bản quyền chỉ cho phép IP US, CA ...truy cập


Sau đó mình vào trang whatismyipaddress.com

hay trang tracemyip.org để xem địa chỉ IP thì thấy nó báo như sau:

Your IP address is: 209.73.137.143


Nhưng mình biết được rằng đó không phải là địa chỉ IP thật

(IP gốc) phải bắt đầu bởi 173.245.xx.xx


- Không biết có trang web xem IP nào có thể báo chính xác IP thật (IP gốc) của mạng VPN hotspotshield ?

Bác nào biết chỉ mình với ?


- hay có cách nào khác để xem địa chỉ IP thật

(IP gốc) trong trường hợp này không ? (phần mêm/cách khác ...v.v)Mong các cao nhân giúp đỡ

Thanks all


.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Farquarson
#899288 Tình hình chú yêu cầu hơi cao ý. Thứ nhất nếu truy cập bang ip ảo thì có khả năng được nhưng bạn chỉ có thể xem được thôi, khi load hay download về thì location của bạn có khả năng bị mất. thế là công toi. he he. cách tốt nhất mượn a e nào có account truy cập cho đỡ loằng nhoằng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement