Phần mềm hữu ích với Internet
By k2008vb2
#899042 Như tiêu đề có cách nào sửa bình luận facebook mà không hiện dòng chữ đã chĩnh sửa không ???

Dùng công cụ hay trick gì đó ...

Xin cảm ơn !!!
By night_stars_girl
By c0behaykh0c118
#899067 Như tiêu đề có cách nào sửa bình luận facebook mà không hiện dòng chữ đã chĩnh sửa không ???

Dùng công cụ hay trick gì đó ...

Xin cảm ơn !!! chỉ có cách xóa và post lại thôi bác

p/s: bác hỏi cái này để làm j thế?

bác có mục đích bất hợp pháp khi chỉnh sửa cmt fb à??
By yellow_moon1607
#899069 Nó đã như thế rồi mà bác muốn không tuân theo thì bác chỉ có hack vào CSDL của facebook thôi chứ chắc chả có cách khác


p/s: Bác đừng hack thật nhé , mà nếu có hack thật khi bị bắt cũng đừng khai là em xúi dục bác nhé
By yeunhoanh_nhiu
#899070 có khi bác mail cho CEO của fb lại được í, chức năng hay mờ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement