Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenhueqt
#898503 Hi all,


Mọi người cho mình hỏi cái là tại sao trong Chrome Ver 39.... này mình đăng nhập acc để đồng bộ cho chrome rồi mà khi khởi động lại máy mở lại Chrome thì nó lại bị thoát acc đồng bộ nên mấy cái theme mình cài vào đều bị reset về mặc định hết vây? Trước đây Chrome đâu có bị như vậy đâu.


Có ai biết nguyên nhân tại sai giải thích hộ mình với. Thanks !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement