Phần mềm hữu ích với Internet
By Rocky
#898060 Hiện tại mình có một vấn đề nho nhỏ về cái sao lưu dữ liệu từ facebook. Chả là ngày trước có mấy cái tin nhắn ( khá quan trọng ) nhưng mà mình lỡ tay xóa mất, thấy anh em bảo sao lưu về, mình đã làm nhưng vấn đề phát sinh là nó không hoàn toàn sao lưu toàn bộ thông tin của tin nhắn ( một sô cái mất ). Vậy có cách nào giúp mình xem lại hoàn toàn không ?

Mong anh em trợ giúp !
By nhypy
By tidius2625
#898063 Tin nhắn đã xóa khỏi hệ thống không lấy lại được. Nếu vậy thì cái tin nhắn vừa hôm kia mình gõ xong đã mất rồi còn cái tin nhắn từ hồi tháng 4 năm 2013 vẫn hiện ?
By Cale
#898064 Nếu vậy thì cái tin nhắn vừa hôm kia mình gõ xong đã mất rồi còn cái tin nhắn từ hồi tháng 4 năm 2013 vẫn hiện ? Nói chung mình không hiểu cái vấn đề của bạn lắm, bạn nói có mấy cái tin quan trọng bạn đã lỡ tay xóa mất, thì mình nói đã xóa (del conversation) thì không thể khôi phục được, còn cái chuyện mà sao lưu lại dữ liệu thì chỉ có thể sao lưu những dữ liệu nào CÒN trên hệ thống thôi, tức là tin nào bạn không xóa thì khi tiến hành sao lưu nó sẽ có chứ không phải là sao lưu thì sẽ lấy lại được mấy cái tin đã xóa.


Một vấn đề ngoài lề nữa là FB chat đôi lúc nó bị lỗi gửi tin tưởng là đi nhưng hôm sau kiểm tra thì không thấy đâu.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement