Phần mềm hữu ích với Internet
By magic_thichyeu_lovely
#898058 Dear all,

Hiện mình đang dùng bản IE11,bình thường thì dùng trình duyệt khác để dùng nhưng do trang wep hệ thống nên chỉ có IE mới dùng được nhưng khi dùng lại bị vướng tiếng anh ở giao diện mà em vào máy khác thì có tiếng việt. các bạn giúp mình với.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement