Phần mềm hữu ích với Internet
By Bromleah
#898051 Chẳng là mình có cài một số Extension trên Store của Chrome nhưng bây giờ trên Store không còn nữa nên muốn lưu lại các extension đã cài trước đó đề sử dụng lại những lúc cần thiết ai biết cách lưu mong được chỉ giáo
By binhminhtrongmat_buon
#898076 Bạn vào theo đường dẫn

C:\Users\<Tên người dùng>\AppData\Local\CocCoc\Browser\Application\


Mình dùng Cốc Cốc nên đường dẫn nó thế, của bạn có thể thay thế CocCoc bằng Chrome

Vào đó có mấy thư mục có dạng xx.x.xxxx.xx, vào đó tìm thư mục nào có tên Extensions thì copy ra nhé.

Sau này muốn thêm vào Chrome lại thì chỉ cần kéo thả các file .crx vào cửa sổ Chrome là được!

Chúc thành công!
By girlxinhcantraidep_hp
#898077 Đăng nhập vào và Sync, xong, khỏi phải nghĩ ngợi.


Khi cài lại Chrome, lại đăng nhập, nó phục hồi mọi thứ, cả Bookmark và Extensions.
By pmq841985
#898078 Đăng nhập vào và Sync, xong, khỏi phải nghĩ ngợi.


Khi cài lại Chrome, lại đăng nhập, nó phục hồi mọi thứ, cả Bookmark và Extensions. k được đâu

nếu extension đó còn trong store thì ok

còn nếu nó xóa rồi thì chịu phải có file .crx mới cài được
By sexy_baby_lovely2303
#898079 Bạn vào theo đường dẫn

C:\Users\<Tên người dùng>\AppData\Local\CocCoc\Browser\Application\


Mình dùng Cốc Cốc nên đường dẫn nó thế, của bạn có thể thay thế CocCoc bằng Chrome

Vào đó có mấy thư mục có dạng xx.x.xxxx.xx, vào đó tìm thư mục nào có tên Extensions thì copy ra nhé.

Sau này muốn thêm vào Chrome lại thì chỉ cần kéo thả các file .crx vào cửa sổ Chrome là được!

Chúc thành công! Mình dùng Chrome nhưng vào mục dạng xx.xxx.xx như bạn nói thì hoàn toàn trống rỗng không có gì cả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement