Phần mềm hữu ích với Internet
By ken_baby_lovely
#894806 trường hợp của bác có vẻ là không vào được 192.168.1.1 đúng không

chắc thằng chủ của wifi nó lấy tín hiệu của modem chính chia cho cục wifi lên không vào được đâu

có vào được thì cũng chỉ là vào được ip của modem wifi thôi không phải modem chính
By toiseyeuemtrondoi_vl
#894807 thấy trước có bữa bên FPT bảo khóa moderm do bị mấy thím thường vào chộm moderm rồi đổi tên wifi kiểu tung hô tàu khựa > nên họ block 192.168.1.1 . và mình cũng bị thế này k có cách nào ngoài việc tắt rồi bật lại
By boutique_84
#894808 dung trình duyệt IE, chrom, fifox thử xem mình đã thử và thành công
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement