Phần mềm hữu ích với Internet
By gialang00719
By conquysong2000
By Troyes
#894583 Trang mixvn.net giấu link rất củ chuối

làm cho rất khó mà download

sau 1 hồi ngâm cứu cách thức của nó

cách thức của nó như sau:

khi vào nghe nhạc:

- trang sinh tự động 1 SID và lưu vào cookie

- khi vào nghe 1 bài nào đó thì tên file sẽ là dạng SID-xxx-mixvn

- chắc chắn link gốc bị giấu và site đã config để read nhạc qua 1 cgi, trong đó có check SID trong cookie và URI nhận được, nếu giống nhau thì sẽ chấp nhận và echo ra nội dung nhạc


tui đã cho ra lò sản phẩm leech nhạc từ mixvn.net


đoạn code chính như sau:
$cookie = 'mixvn_net_cookie.txt';
$url='http://mixvn.net/414.html';
$contents = curl('GET',$url);
$url=find($contents,"encodeURIComponent('","'");
$contents = curl('GET',$url);
$title=find($contents,"<title>","</title>");
$url=find($contents,"<location>","</location>");
$contents = curl('GET',$url);
$t=new TiengViet();
$filename=$t->KhongDau("malyfo_{$title}.mp4");
if([email protected]($filename)){
$handle = fopen($filename, 'w');
fwrite($handle, $contents);
fclose($handle);
}
$size= format_size (@filesize($filename));
echo "Download song <a href='$filename'>$title</a> $size
"; trong này tui bỏ đi hàm CURL, FIND và class TiengViet

nhưng chắc các bạn hiểu ý tưởng rùi chứ


tui để vòng lặp chạy từ 1 -> 420 trong 10 phút đã leech hết nhạc của mixvn.net


chúc các bạn thành công!
By qiuhong0888
#894585 hiểu chết liền

cái nì phải học mới biết được chứ cứ nói không thế ai hiểu được

dù sao thì cũng là một ý kiến tốt và có thể thực hiện được (đoán thế chứ hiểu j đâu)
By chuot_vip
#894589 Nếu pác mê nhạc Sàn thì có thể vào vn88.com để nghe và down sướng luôn ( chỉ cần có tài khoản, free)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement