Phần mềm hữu ích với Internet
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#894014 Chia sẻ với các bạn đồ án

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC FTP 4
1.1. Giới thiệu về giao thức FTP 4
1.2. Nhiệm vụ đồ án 5
1.3. Cấu trúc đồ án 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
2.1. Giới thiệu mô hình Client – Server 6
2.2. Mô hình kiến trúc xử lý trong giao thức FTP 6
2.3. Thiết lập kênh điều khiển và chứng thực người dùng trong FTP 8
2.4. Quản lý kênh dữ liệu FTP 9
2.4.1. Kết nối kênh dữ liệu dạng chủ động - Active FTP 10
2.4.2. Kết nối kênh dữ liệu dạng bị động - Passive FTP 10
2.5. Các cách truyền dữ liệu trong FTP 11
2.5.1. Stream mode 12
2.5.2. Block mode 12
2.5.3. Compressed mode 12
2.6. Các mã thông điệp đáp trả trong mô hình FTP client – server 13
2.7. Mô hình hoạt động của FTP server và FTP client 14
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 17
3.1. Chức năng của chương trình 17
3.2. Kết quả chương trình 17
3.2.1. Tạo cơ sở dữ liệu bằng chương trình Wamp server 17
3.2.2. Giao diện chương trình 18
3.2.3. Tạo tài khoản đăng nhập 19
3.2.4. Đăng nhập 20
3.2.5. Upload file 21
3.2.6.Download File 22
3.2.7. Xóa file trong folder Client 23
3.2.8. Xóa file trong folder Server 25
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 26
4.1. Kết luận 26
4.2. Hướng phát triển 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, internet đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho mọi người trên thế giới có thể kết nối , trao đổi, trò chuyện với nhau. Chính vì thế, internet không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Trong xã hội hiện nay việc lướt web, chat, email, voip, chat video, đang trở nên phổ biến đối với mọi người trên thế giới. Bên cạnh đó, vấn đề trao đổi file là không thể thiếu đối với người dùng đầu cuối . Giao thức FTP là một giao thức trao đổi file khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên những hoạt động xảy ra trong giao thức thì không phải ai cũng biết được hết cách thức làm việc của giao thức này. Nên nhóm em đã đi vào tìm hiểu về giao thức FTP này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC FTP.
1.1. Giới thiệu về giao thức FTP.
FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là "Giao thức truyền tập tin") thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP.
Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ (server) và một máy khách (Client). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hay xóa tập tin ở máy chủ v.v.
Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hay trình khách FTP. Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP. Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCP/IP, xử lý tập tin trên một máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính khác, dùng giao thức FTP.
FTP thường chạy trên hai cổng 20 và 21, và chỉ chạy riêng trên nền của TCP. Trình chủ FTP lắng nghe các yêu cầu dịch vụ từ những kết nối vào máy của các trình khách FTP, trên cổng 21. Đường kết nối trên cổng 21 này tạo nên một dòng truyền điều khiển, cho phép các dòng lệnh được chuyển qua trình chủ FTP. Để truyền tải tập tin qua lại giữa hai máy, chúng ta cần có một kết nối khác. Tùy thuộc vào chế độ truyền tải được sử dụng, trình khách (ở chế độ năng động - active mode) hay trình chủ (ở chế độ bị động - passive mode) đều có thể lắng nghe yêu cầu kết nối đến từ đầu kia của mình. Trong trường hợp kết nối ở chế độ năng động, (trình chủ kết nối với trình khách để truyền tải dữ liệu), trình chủ phải trước tiên đóng kết vào cổng 20, trước khi liên lạc và kết nối với trình khách. Trong chế độ bị động, hạn chế này được giải tỏa và việc đóng kết trước là một việc không cần làm.
Trong khi dữ liệu được truyền tải qua dòng dữ liệu, dòng điều khiển đứng im. Tình trạng này gây ra một số vấn đề, đặc biệt khi số lượng dữ liệu đòi hỏi được truyền tải là một số lượng lớn, và đường truyền tải chạy thông qua những bức tường lửa. Bức tường lửa là công cụ thường tự động ngắt các phiên giao dịch sau một thời gian dài im lặng. Tuy tập tin có thể được truyền tải qua hoàn thiện, song dòng điều khiển do bị bức tường lửa ngắt mạch truyền thông giữa quãng, gây ra báo lỗi.
1.2. Nhiệm vụ đồ án.
Tìm hiểu cách thức hoạt động của giao thức FTP. Một giao thức trao đổi file khá phổ biến hiện nay. Mô phỏng cách thức hoạt động của giao thức FTP bằng chương trình được viết bởi Java. Trong phần mô phỏng, ứng dụng FTP sẽ có những chức năng cơ bản như: đăng nhập User, download file từ server về máy client, upload file từ client về server, xóa file trong folder Client hay xóa file trong folder Server.
1.3. Cấu trúc đồ án.
Bài báo cáo gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về giao thức ftp. Giới thiệu chung về giao thức FTP.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Tìm hiểu kĩ về cách thức hoạt động của giao thức FTP. Mô hình hoạt động client-server. Các thông điệp đáp trả giữa client và Server.
Chương 3: Kết quả thực nghiệm. chụp hình kết quả của từng bước như tạo cơ sở dữ liệu, đăng kí tài khoản, đăng nhập, chức năng Upload, Download, xóa file.
Chương 4: kết luận và hướng phát triển. nêu những kết luận chung, và hướng phát triển đề tài.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem thêm:
Tìm hiểu bộ lệnh FTP
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement