Phần mềm hữu ích với Internet
By bedieuratchilachanh
#892217 như tiêu đề nói trên . ai có thể giúp em chặn mấy cái ads by video player đó được không ạ . nó rất là vướn lại mỗi lần click vào web toàn phải bấm 2 lần ( lần thứ nhất ra cái web kzakb gì đó )

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By cam_tn
By hoaxuongrong_139
#892227 The rain stopped and went down , down and stop . One day he was River Chant , met a fisherman hermit, hermit see him looking haggard haggard , advised him , "Do not feelings ," " easygoing some" , and bigwigs complicit .

The reason why people would worry that did not learn to forget. Everything is deep in the depths of the soul, "remembered, forget the forgotten, changeable, and accept change." And few people could be so free and easy!

yql2014
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement