Phần mềm hữu ích với Internet
By dangtuan_anh92
#890815 Xin hỏi mọi người có cách nào để xem được quá trình chạy của một trang web, ví dụ như khi mở 1 trang web thì thường hay có thông báo phía góc dưới bên trái hay phải (đối với chrome) là đang tải ...., rồi tải.... nhiều khi k biết tải xong hết trang chưa mà vẫn thấy hình vòng tròn xoáy ở trên, vậy mình k biết liệu có phần mềm hay cách nào để bật hay xem được hoạt động của trang web ngay trong trình duyệt k?

Thank mọi người!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement