Phần mềm hữu ích với Internet
By heocon_lovelove
#890051 Mình xem youtube trên chrome mỗi khi chọn bất kì độ phân giải nào (360p, 480,...) đều bị đưa về chế độ phân giải tự động.

Có bạn nào có thể giúp mình lỗi này không ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Neal
#890068 dung IE 11 của windows 8.1 or firefox đi bạn, bản update ới nhất của google chorme rất nhiều lỗi Mình xem youtube trên chrome mỗi khi chọn bất kì độ phân giải nào (360p, 480,...) đều bị đưa về chế độ phân giải tự động.

Có bạn nào có thể giúp mình lỗi này không ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement