Phần mềm hữu ích với Internet
By toi_la_viet_anh
#888780 Tình hình là em bị 1 vấn đề rất chi là khó sửa. Mạng công ty rất ổn định các máy khác đều có mạng, riêng chỉ có 1 máy là có mạng nhưng không vào được mạng mặc dù em đã thử đủ cách như proxy server, đặt ip tĩnh...Máy vẫn ping ra ngoài mạng được. Phần mềm virus thì em đã uninitall hết rồi, tường lửa thì em cũng disable. Nhưng vẫn không có kết quả. Mong các anh em cao nhân chỉ giáo vấn đề này.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement