Phần mềm hữu ích với Internet
By leave_me_leave_me_leave_me.alone
#888534 tình hình là 2 3 ngày nay vào tài khoản FB của mình trên tất cả các máy cũng như các trình duyệt khác nhau đều bị lỗi như hình dưới, lỗi thì mình nghĩ k phải máy nhà vì login các tài khoản khác vẫn ổn. Cookie, lịch sử mình xóa hết nhưng vẫn không được.


Ai gặp qua hay biết lỗi này fix hộ e với, thanks ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement