Phần mềm hữu ích với Internet
By duc_chung_2571990
#887815 Chào các bác.

Mạng nhà mình dùng VNPT, không hiểu sao hôm nay không vào được mấy web ở nước ngoài, cụ thể là web đặt sever ở nước ngoài. Sever ở VN thì vào ào ào.


Up hình không được nên copy đoạn thông báo:
Google Chrome could not load the webpage because www.facebook.com took too long to respond. The website may be down, or you may be experiencing issues with your Internet connection.
Check your Internet connection
Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
Allow Chrome to access the network in your firewall or antivirus settings.
If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.
If you use a proxy server...
Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server: Go to the Chrome menu > Settings > Show advanced settings... > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect "Use a proxy server for your LAN".
The connection has timed out

The server at www.facebook.com is taking too long to respond.

The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
By cuocsong_tinhyeu
#887880 Chào các bác.

Mạng nhà mình dùng VNPT, không hiểu sao hôm nay không vào được mấy web ở nước ngoài, cụ thể là web đặt sever ở nước ngoài. Sever ở VN thì vào ào ào.


Up hình không được nên copy đoạn thông báo:
Google Chrome could not load the webpage because www.facebook.com took too long to respond. The website may be down, or you may be experiencing issues with your Internet connection.
Check your Internet connection
Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
Allow Chrome to access the network in your firewall or antivirus settings.
If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.
If you use a proxy server...
Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server: Go to the Chrome menu > Settings > Show advanced settings... > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect "Use a proxy server for your LAN".
The connection has timed out

The server at www.facebook.com is taking too long to respond.

The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web. Bạn kiểm tra file host xem sao (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\host - mở với notepad) thấy dòng nào có facebook thì xoá đi, restart lại thử xem. à NHỚ BACKUP file hót trước nhé!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement