Phần mềm hữu ích với Internet
By sweet_love2091987
#885371 E muốn đăng ký vimeo mà không được, nó toàn báo xem lại cookie đã bật chưa hay hết thời gian đăng ký ( đại loại là thế ), biểu tượng trang web cứ load quay tròn luôn, mấy hôm nay ai cũng kêu vnpt có vấn đề thì máy mình cũng không thoát, trước nó load rất nhanh, đăng ký bằng facebook cũng không được luôn. Đã thử với cả firefox và yandex đều bị như thế. E cũng set lại cookie thì nó như video ở dưới, chẳng hiểu ff sao nữa, av không báo có virus, chẳng lẽ do mạng?. Mạng nhà hiện tại là 18M, lúc bình thường chỉ vào web thì dung lượng tổng do bằng du meter nhìn rất thấp nhưng vẫn vào bình thường, lúc down/up thì nó lên đúng tốc độ 18M. Giúp e với. Nếu post sai box, mod di chuyển giúp e, đừng xóa.


Video khi set custom cookie:

Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online