Phần mềm hữu ích với Internet
By kh0x47
#884040 Trong bài nếu có thuật ngữ nào chưa chuẩn ae đừng cười nhé

Một số lỗi thường gặp khi thực hiện Wake on WANI Đã mở port ở modem nhưng port test vẫn cho giá trị fail

Lý do và cách fix lỗi

Do các web check port đều thích troll ip việt nam , nên mình có mở port thành công thì nó cũng ghi là refuse hay not availeble, bạn tên test bằng port tester của phần mềm Simple Port Forwarding thì mình thấy là chẩn nhất, nó đã ghi success rồi thì không phải nghĩ luôn.


Do ip Lan của PC bị thay đổi -> Phải cố định ip Lan của PC


Do mạng có hơn 1 thiết bị cấp ip cho máy cần mở port, nên ta phải mở port cho PC ở tất cả các thiết bị đó.

VD: Internet -> modem -> router -> Switch -> PC

Ở sơ đồ này ta thấy có 2 thiết bị có khả năng cấp ip cho mạng là modem và router, GIẢ SỬ modem có gateway là 192.168.1.1, router có gateway là 192.168.0.1 và router được modem cấp cho ip 192.168.1.6, router cấp cho PC ip 192.168.0.197

Ta phải mở port 9 (hay port khác ngoài port 80) ở modem cho router với địa chỉ 192.168.1.6, và mở port 9 (hay khác ngoài port 80, và giống port đã mở ở modem) ở router cho PC với địa chỉ 192.168.0.197


Do ip Lan của router do modem cấp bị thay đổi, với PC ta có thể cố định ip lan 1 cách đơn giản nhưng với router thì khó hơn.

C1: Tắt chức năng cấp ip động của modem cho router ( chức năng DHCP), nhược điểm của cách này là phải thiết lập cho nhiều thiết bị và không tự động thay đổi ip khi có xung dột.

C2: Sử dụng chế độ Static IP trên router, hay MAC binding, ARP binding trên modem, mục tiêu của C2 là cố định ip cho router mà vẫn giữ chức năng DHCP cho các máy khác.
II. Không thể bật máy sau thời gian dài

Lý do: Router cần thông tin về ARP của máy tính để thực hiện việc khởi động. Do các bản ghi ARP có 1 thời gian sống nhất định trong cache, khi 1 máy tính ở trạng thái standby, thông tin ARP của nó sẽ bị xóa. Lúc này bạn cần sử dụng telnet để thêm vào record ARP cho máy tính. hay bạn có thể sử dụng chức năng Bind IP-MAC để gán ARP tĩnh cho máy tính, thông tin này sẽ luôn được lưu trữ trên router.

Khắc phục: sử dụng tính năng MAC Binding và IP reservation của modem và router

hoặc sử dụng tính năng gửi boardcast (mình k rõ cách này lắm, nhất là khi mạng phức tạp nhiều router thì điền boardcast là gì)


III. Khi mất điện, hay cắt cầu giao, chức năng Wake on Lan không hoạt động nữa

Điều này là không thể tránh khỏi bởi vì khi mất điện thì nguồn nuôi card mạng không còn, vì thế chip nhận packet không còn "thức" để nhận lệnh nữa.

Giải pháp: thiết lập chức năng bật lại máy ngay khi có điện ở BIOS, khi máy đã bật và shutdown bình thường thì Wake on Wan sẽ hoạt động bình thường.

Thường cửa sổ cài đặt chức năng "Power on when power fail" cùng tab với chỗ enable wake on lan.

Good Luck!!!
By ngoisaobuonngoihatvuvo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement