Phần mềm hữu ích với Internet
By huynhquoc.truong
#875043 Tình hình là bên mình có quản lý 1 website và sử dụng plugin comment facebook nhưng sau khi sử dụng thì có phát sinh vấn đề sau.

Trong phần comment moderator có phần kiểm duyệt, bên mình đã lỡ tay cấm 1 số user comment trên website. Hiện nay khi user đó vào comment thì không hiện lên.


Có bạn nào biết cách làm sao loại user đó ra khỏi "danh sách cấm" bình luận đó không? làm sao để xem được danh sách các user bị cấm đó?


Bạn nào biết thì chia sẻ cho mình và mọi người biết nhé.


Thank các bạn đã quan tâm!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By meocon_9x1995
#875048 vào settings - blocking - dòng 2 " block user " đến đây thì tự biết làm giề rồi chứ nhể
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement