Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangoclan20337
#874788 minh cắm thể nhớ điện thoại vào dcom viettel khi coppy file cu duoc tam 80 % dung lương la no ngat kết nới với thể nhớ... đẫ thư mấy loại thẻ vẫn bị . mà cái viêtl nay no cắm vào máy 1 lúc mới nhận ( có tiêgs báo là cắm usb ý) tầm 5s mới có nhạc báo ai biết lỗi nay không giú mình với
By Wyrttun
#874829 minh cắm thể nhớ điện thoại vào dcom viettel khi coppy file cu duoc tam 80 % dung lương la no ngat kết nới với thể nhớ... đẫ thư mấy loại thẻ vẫn bị . mà cái viêtl nay no cắm vào máy 1 lúc mới nhận ( có tiêgs báo là cắm usb ý) tầm 5s mới có nhạc báo ai biết lỗi nay không giú mình với chắc do windows của bác bị lỗi rồi
By hoabi_kutekyung_soc6123
#874830 minh cắm thể nhớ điện thoại vào dcom viettel khi coppy file cu duoc tam 80 % dung lương la no ngat kết nới với thể nhớ... đẫ thư mấy loại thẻ vẫn bị . mà cái viêtl nay no cắm vào máy 1 lúc mới nhận ( có tiêgs báo là cắm usb ý) tầm 5s mới có nhạc báo ai biết lỗi nay không giú mình với Bác thử cắm Dcom vào máy khác thử coppy xem có được không? Nếu vẫn không coppy được thì mang Dcom ra cửa hàng Viettel bảo kỹ thuật xem lại.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement