Phần mềm hữu ích với Internet
By forevergiacmo
By hoa_cuctrang10
#872150 Mb nghĩa là Megabit

MB nghĩa là Megabyte

8 bit = 1 byte


tốc độ của các gói cước internet được tính theo Mb, nhưng trên máy tính thì ta sử dụng MB nên bác cứ lấy số đó chia cho 8 là ra thôi
By recwar2004
#872153 Mình cần Down và up nhiều nên mới đăng ký gói cáp quang nhanh tí ! Nhưng gói nó ghi thế mà không được thế thì xong ! không lẽ là "treo đầu dê bán thịt chó" ák, mình đăng ký gói 16mb ák
By sparkle_venus_9x
#872154 Mình cần Down và up nhiều nên mới đăng ký gói cáp quang nhanh tí ! Nhưng gói nó ghi thế mà không được thế thì xong ! không lẽ là "treo đầu dê bán thịt chó" ák, mình đăng ký gói 16mb ák Cái này bạn gọi thẳng lên hỗ trợ, làm căng vào bảo bên anh không đáp ứng được như gói cước đưa ra thì cho người đến cắt mạng hộ em. Mình đúng chẳng sợ gì hết.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement